فرآورده های پروبیوتیکی حاوی باکتری های مفیدی هستند که پس از مصرف در روده ساکن می شوند و اثرات مفیدی در سلامتی انسان برجای می گذارند.

اصطلاح پروبیوتیک(probiotic) که ریشه لاتین دارد، به معنی "برای زندگی" است و سازمان جهانی بهداشت، این اصطلاح را به "ارگانیسم های زنده ای" اطلاق می کند که در صورت مصرف به میزان لازم، اثرات "سلامت زایی" موثری برای میزبان خود دارند.